Dr. Zatrok's blog

Príručka o dávkovaní ultrazvuku počas liečby

by Zátrok Márton

Tak ako iné postupy a lieky, ani ultrazvuková liečba, ktorá sa zvyčajne používa pri ochoreniach pohybového aparátu, sa nedá “spotrebovať” donekonečna. Dávkovanie ultrazvuku si vyžaduje pozornosť. Dá sa ním predávkovať rovnako ako drogami. Hoci našťastie nespôsobuje otravu, môže spôsobiť zvýšenie príznakov a bolesti. Ak sa vám to stane, prerušte liečbu a zistite, akú “dávku” potrebujete. V takýchto prípadoch je riešením zníženie frekvencie, trvania a/alebo intenzity liečby.

Základy dávkovania ultrazvukom

Frekvencia ultrazvuku

Hĺbka, do ktorej ultrazvukové lúče preniknú do tela, závisí od frekvencie. Čím nižšia je frekvencia, tým hlbšie preniká. Pri liečbe ultrazvukom sa väčšinou používajú frekvencie od 1 do 3 MHz. Ak je ošetrované miesto blízko povrchu, použite hlavicu s frekvenciou 3 MHz, ak je v hlbšom tkanive, použite hlavicu s frekvenciou 1 MHz.

Pulzná frekvencia

Ultrazvukový lúč môže byť kontinuálny alebo pulzný. Kontinuálny lúč používajte len pri chronických ťažkostiach. Ak napríklad už šesť mesiacov bojujete s tenisovým lakťom alebo zápalom Achillovej šľachy, môžete použiť nepretržitý režim.

Pri všetkých ostatných stavoch, najmä pri akútnych zápaloch, bolestiach a zraneniach, používajte pulzný režim. Od zariadení za niekoľko desiatok tisíc dolárov však takýto režim nečakajte, poskytujú ho len lepšie zariadenia.

Pulzujúci ultrazvuk znamená, že zariadenie vysiela určitý čas, po ktorom nasleduje pauza. Rôzne ochorenia a stavy si vyžadujú rôzne pomery lúčov k pauze. Ktorý z nich je vhodný na riešenie konkrétneho problému, sa zvyčajne dozviete z návodu na použitie, ktorý sa dodáva spolu so zariadením.

Pulzná frekvencia je pomer trvania impulzu a trvania následnej pauzy. Napríklad 1:3 znamená, že po lúči s trvaním 1 časovej jednotky nasleduje pauza v trvaní 3 časových jednotiek (počas tohto obdobia nedochádza k ultrazvukovému žiareniu).

Výber správnej pulzovej frekvencie závisí predovšetkým od stavu ošetrovaného tkaniva. Čím je zranenie novšie, tým je tkanivo citlivejšie na energiu. Pri čerstvom ochorení by po ultrazvukovom impulze mala nasledovať dlhšia pauza, t. j. odporúča sa pomer 1:3 až 1:4.

Čím novšie je ochorenie, tým citlivejšie je tkanivo.

Čím je zranenie staršie, tým viac sa tkanivám “páči” koncentrovaný prísun energie. V chronických prípadoch preto môžete znížiť pulznú frekvenciu na 1:2, 1:1 alebo dokonca použiť kontinuálne (neprerušované) ultrazvukové žiarenie.

Všeobecnou zásadou je používať 1:4 alebo 1:3 pri akútnych ťažkostiach, 1:2 alebo 1:1 pri niekoľkodňových SUBAKÚTNYCH ťažkostiach a 1:1 pri pulznom alebo kontinuálnom ultrazvuku pri chronických léziách.

Intenzita liečby

Tak ako pri určovaní frekvencie impulzov, aj intenzita ultrazvuku potrebná pre cieľové tkanivo závisí od stavu tkaniva. Čím intenzívnejšia je lézia, tým miernejší ultrazvukový lúč stačí. Čím dlhšie stav trvá, tým je menej citlivý, a preto môžete na vyvolanie hojenia použiť vyššiu intenzitu. Taktiež zvážte, že ak nepoužijete dostatočné množstvo ultrazvukového gélu, stratíte časť ultrazvukovej energie.

Intenzitu liečby môžete určiť podľa nasledujúcej tabuľky:

Stav tkaniva Požadovaná intenzita
Akútne 0,1 – 0,3 W/cm2
Subakútne 0,2 – 0,5 W/cm2
Chronická 0,3 – 0,8 W/cm2

Hĺbka pokrytia

Ultrazvuk je absorbovaný tkanivom. Jeho rozsah sa líši v závislosti od hrúbky a stavu rôznych tkanív (napr. kože, tuku, svalov atď.). V súčasnosti sa všeobecne uznáva, že na liečbu povrchových lézií bližšie ako 2 cm od povrchu kože možno použiť 3 MHz liečbu. Ak je ošetrovaná oblasť hlbšia ako táto, odporúča sa použiť ošetrovaciu hlavicu s frekvenciou 1 MHz.

Znalosť absorpcie je dôležitá, pretože intenzita nastavená na zariadení nedosahuje hlboko do pokožky. Ak chcete ošetriť vzorec s hĺbkou 6 cm, musíte zohľadniť absorpciu. Inými slovami, čím hlbšie chcete ošetrovať, tým vyššiu intenzitu musíte na zariadení nastaviť. Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže určiť hodnotu intenzity, ktorú máte nastaviť vo svojom zariadení.

Príklad: chcete ošetriť akútnu léziu hlbokú 5 cm. Požiadavka na intenzitu akútneho tkaniva je 0,3 W/cm2. V tabuľke postupujte podľa stĺpca 5 cm, kým sa nedostanete k riadku 0,3 W/cm2. Tu vidíte, že na dosiahnutie intenzity 0,3 W vo vzdialenosti 5 cm je potrebné nastaviť zariadenie na intenzitu 0,68 W/cm2.

Hĺbka lézie (cm)
Požadovaná intenzita 0.5 1 2 3 4 5 6
1,0 W/cm2 1.20 1.40 1.80 1.75 2.00 2.25 2.50
0,9 W/cm2 1.08 1.26 1.62 1.58 1.80 2.03 2.25
0,8 W/cm2 0.96 1.12 1.44 1.40 1.60 1.80 2.00
0,7 W/cm2 0.84 0.98 1.26 1.23 1.40 1.58 1.75
0,6 W/cm2 0.72 0.84 1.08 1.05 1.20 1.35 1.50
0,5 W/cm2 0.60 0.70 0.90 0.88 1.00 1.13 1.25
0,4 W/cm2 0.48 0.56 0.72 0.70 0.80 0.90 1.00
0,3 W/cm2 0.36 0.42 0.54 0.53 0.60 0.68 0.75
0,2 W/cm2 0.24 0.28 0.36 0.35 0.40 0.45 0.50
0,1 W/cm2 0.12 0.14 0.18 0.18 0.20 0.23 0.2

Čas liečby

Pravidlo: 1 minúta ošetrenia na plochu zodpovedajúcu veľkosti ošetrovacej hlavy.

Zmerajte vzťah medzi ultrazvukovou hlavicou a ošetrovanou oblasťou. Čím väčšia je ošetrovaná plocha v porovnaní s ošetrovacou hlavicou, tým viackrát je potrebná 1 minúta ošetrenia. To znamená, že ak je oblasť bolesti 5-krát väčšia ako hlava, liečba trvá 5 minút; ak je 10-krát väčšia, liečba trvá 10 minút.

Môžete sa predávkovať ultrazvukovou liečbou, čo naznačujú vaše sťažnosti a zvýšenie bolesti. Ak si to všimnete, skráťte čas a intenzitu liečby.

Ak ošetrujete oblasť príliš intenzívne a príliš dlho, môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky. Hlavný účinok ultrazvuku spočíva v zahrievaní tkaniva. Príliš veľké množstvo liečivých látok naraz bráni hojeniu, namiesto toho, aby mu pomáhalo. Predstavte si to ako vystavenie sa slnku. Ak sa budete pravidelne opaľovať 15-20 minút, pomaly sa opálite, ale ak sa budete opaľovať 3-4 hodiny, neopálite sa, ale spálite. Ultrazvuk pomáha, ak sa používa správne a v pravidelných dávkach.

Ak si nie ste istí, poraďte sa so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom, ktorý má skúsenosti s ultrazvukovou liečbou, aby určil správne nastavenie pre vaše ťažkosti.

Nižšie nájdete súhrnný návod na dávkovanie ultrazvuku o vyššie uvedených.

pravidlá dávkovania ultrazvuku pri určitých ošetreniach a poraneniach

You may also be interested

Leave a Comment

* By filling out the data sheet, I agree that the website will store and manage my name and e-mail data provided here.