Dr. Zatrok's blog

Základy svalovej stimulácie

by Dr. Zsolt Zatrok

Svalová stimulácia spočíva v tom, že zariadenie vyšle do svalu elektrický impulz, ktorý spôsobí jeho kontrakciu. Kvalita, sila a účinok stimulácie závisia najmä od jej frekvencie, trvania a intenzity (prúdu). V tomto článku vysvetlím, ako svalová stimulácia funguje, prečo je účinná a na čo sa používa.

Dobrovoľná svalová kontrakcia

Svoje priečne pruhované svaly môžete prinútiť k mimovoľným kontrakciám. Tento proces spúšťa elektrický impulz z motorického centra mozgu. Dostáva sa do “motorického bodu” svalu, teda do miesta, kde motorický nerv dosiahne svalový zväzok.

Signál z mozgu je len “spúšťačom” alebo iniciátorom procesu. Samotná svalová kontrakcia je však zložitý biochemický proces, pri ktorom sa molekuly aktínu, myozínu a titínu vo svalovom vlákne navzájom pohybujú, čo spôsobuje skracovanie a uvoľňovanie svalu. Ide o energeticky náročný proces, ktorý zabezpečuje adenozíntrifosfát (ATP), ktorý sa v bunkách vytvára buď aeróbne (za prítomnosti kyslíka), alebo anaeróbne (bez prítomnosti kyslíka). Surovinami na výrobu energie sú sacharidy a tuky a pri ich “spaľovaní” vzniká ATP.

Počas anaeróbneho alebo inertného stavu telo produkuje ATP prostredníctvom vlastných procesov výroby energie.

Základy svalovej stimulácie

Svalová kontrakcia vyvolaná elektrickým impulzom

Počas svalovej stimulácie prístroj spustí svalovú kontrakciu vyslaním elektrického impulzu do miesta pohybu svalu.

Ale pre sval je úplne jedno, či je kontrakcia vyvolaná signálom z mozgu alebo z elektrického zariadenia! Obe vyvolávajú vo svaloch presne rovnakú odozvu, kontrakcia prebieha presne rovnakým spôsobom, prebiehajú rovnaké metabolické procesy, unavujú sa presne rovnakým spôsobom.

Ukázalo sa, že opakované svalové kontrakcie vyvolávajú adaptáciu, t. j. pravidelný svalový pohyb spôsobuje, že telo buduje svaly a optimalizuje ich vlastnosti. Keďže kontrakcie vyvolané svalovou stimuláciou sú na nerozoznanie od prirodzených kontrakcií, ich účinky sú úplne rovnaké.

Regulácia svalovej funkcie

Vaše svaly sú úplne pod kontrolou mozgu. Podľa princípu opísaného Hennemanom sa pri vykonávaní pohybu najprv stiahnu menšie svaly, potom väčšie svaly a v rámci svalového zväzku najprv pomalé (typ I), potom stredné (typ IIa) a nakoniec, ak si to vyžaduje veľkosť sily, superrýchle (typ IIb) vlákna.

Zdvíhaním malého množstva závažia môžete len “pošťuchovať” svoje I. vlákna. Tie vám však nedajú “hmotnosť”, iba výdrž. Ak ako dospelý muž cvičíte bicepsy s päťkilogramovou váhou, môžete tento cvik robiť tisíckrát, ale obvod vašich paží sa zmení maximálne o niekoľko milimetrov.

Svalová hmota je tvorená najmä rýchlymi vláknami vrátane vlákien IIb (supersilných). Do hry však vstupujú len vtedy, keď musíte vynaložiť viac ako 80 % maximálneho úsilia. Ak sa vrátime k predchádzajúcemu príkladu a predpokladáme, že dokážete bicepsom zdvihnúť 50 kg v jednom opakovaní (maximálna sila), potom na výrazné zvýšenie hmotnosti bicepsu musíte pracovať s váhami väčšími ako 40 kg.

Nemôžete ľubovoľne prekročiť limit veľkosti svalov. Mozgová regulácia vám napríklad nedovolí kontrahovať len vlákna IIb. Preto napríklad kulturisti robia série s nízkym počtom opakovaní, ale s maximálnymi váhami, aby si vytvorili svaly.

Svalový stimulátor môžete stimulovať priamo v motorickom bode svalu, čím obídete “obmedzenie” mozgu.

Motorické neuróny zásobujú rôzne vlákna rôznou rýchlosťou. S impulzom správneho frekvenčného rozsahu tak môžete kontrahovať vlákna IIb bez veľkej záťaže! Môže byť obrovskou pomocou, ak sa sila a hmotnosť svalu nevyvíjajú požadovaným tempom. Pomocou svalového stimulátora môžete vytvoriť silnú kontrakciu, ktorá sa nedá vytvoriť dobrovoľne, práve kvôli regulačnému systému. Nehovorím to len ja, ale aj športovci, ktorým som ukázal “skutočnú” svalovú stimuláciu.

Aplikácia svalovej stimulácie

Svalový stimulátor je inteligentné zariadenie, ktoré má veľa možností využitia.

Účinok liečby závisí od nastavenia liečebného programu. Nie je to rovnaké pre relaxáciu a svalový prírastok. Svalovou stimuláciou môžete dosiahnuť oboje, ale iným spôsobom.

Je to ako s príbormi. Máme vidličky na kávu, čaj, polievkové vidličky, polievkové lyžice, vidličky na mäso a dezertné vidličky. Nože na pečené mäso, steaky, ryby a dezerty. Špeciálne nástroje na rozbíjanie krabov, mušlí a slimákov. A je toho ešte viac. To, čo sa nedá urobiť nožom, sa nedá urobiť lyžicou. A to, čo sa dá urobiť vidličkou, sa nedá urobiť nožom! Všetky sú príbory, ale každý je určený na niečo iné.

Svalový stimulátor je takýto, skutočný “toolbox”. V závislosti od toho, čo chcete robiť, budete musieť spustiť iný nástroj, t. j. iný program.

Účinok sa môže líšiť v závislosti od nastavenia stimulačných impulzov. Aby ste pochopili prečo, musíte vedieť niekoľko informácií o vláknach a motorických nervoch, ktoré tvoria vaše svaly.

Typy svalových vlákien

Vaše priečne pruhované svaly sa skladajú z troch typov svalových vlákien a ich pomer je daný geneticky. Podľa súčasných poznatkov nemôžete tieto vlákna premeniť na iné a práve z tohto prirodzeného súboru vlákien musíte maximalizovať prínos svojho tréningu a stimulácie. Ak u vás prevládajú pomalé vlákna, ste vhodnejší na vytrvalostné športy, zatiaľ čo ak u vás prevládajú rýchle vlákna, ste vhodnejší na krátkodobé aktivity s vysokou záťažou.

Vlákno typu I

 • Tieto vlákna sú známe ako “pomaly sa sťahujúce” alebo jednoducho pomalé vlákna. Motorický nerv (motoneurón), ktorý vedie k týmto vláknam, má nízku rýchlosť vedenia a môžete ich stimulovať nízkofrekvenčným impulzom, zvyčajne medzi 1 a 50 Hz.
 • Pomalé vlákna sú obklopené bohatou kapilárnou sieťou, ktorá im dodáva červenú farbu. Sú schopné trvalej, nepretržitej, miernej námahy, pričom si vyrábajú vlastnú energiu na fungovanie (oxidačný metabolizmus).
 • Únava vlákniny I je veľmi nízka.
 • Ak stimulujete tento typ vlákniny, môžete zlepšiť vytrvalosť. Budete ho potrebovať na beh, bicyklovanie, plávanie, beh na lyžiach atď.

Vlákno typu IIa

 • Nazýva sa aj rýchle vlákno typu IIb alebo prechodné vlákno.
 • Ich vlastnosti sú na pomedzí medzi vláknami typu I a typu IIb. Ich rýchlosť motoneurónov je vyššia ako rýchlosť pomalých vlákien a môžete ich stimulovať impulzom v strednom frekvenčnom rozsahu (50-70 Hz).
 • Energiu môžu produkovať aeróbne aj anaeróbne (oxidatívne aj glykolytické). Vhodnou stimuláciou možno ich schopnosti “posunúť” jedným smerom (pomaly alebo superrýchlo)
 • Vlákna II sú schopné rýchlej a trvalej kontrakcie (trvajúcej niekoľko minút) pri nízkom príkone energie.
 • Stimulácia tohto typu vlákien môže zvýšiť silu a vytrvalosť, ktoré potrebujete pri športoch vyžadujúcich niekoľkominútové takmer maximálne úsilie. Napríklad bojové umenia, kajak, veslovanie, crossfit atď.

Vlákno typu IIb

 • Superrýchle a silné vlákno IIb je stimulované fázovým motoneurónom, ktorý je vysokorýchlostný, takže ho možno stimulovať extrémne rýchlymi impulzmi (80-120 Hz)
 • Vlákna sú biele vďaka vysokému obsahu glykogénu a glykolytických enzýmov.
 • Ich kontrakcie sú rýchle a silné, ale trvajú maximálne 1 minútu, hoci sú schopné mimoriadneho úsilia.
 • Vlákna sú mimoriadne odolné voči únave, pretože takmer úplne neobsahujú mitochondrie. Pri práci nedokážu produkovať energiu, takže môžu fungovať len dovtedy, kým majú dostatok “zásob”.
 • Ak stimulujete tieto vlákna, budete z nich profitovať pri športoch vyžadujúcich maximálnu silu a výbušnosť. Napríklad vzpieranie, beh na menej ako 400 m, hádzanie, skoky atď.

Od čoho závisí účinok svalovej stimulácie?

Svalový stimulačný impulz má tri hlavné charakteristiky. Najlepšie výsledky dosiahnete ich správnym nastavením.

Frekvencia

Určuje počet impulzov za sekundu.

Účinok stimulácie závisí od frekvencie

Ako už bolo spomenuté vyššie, excitáciu rôznych typov svalových vlákien zabezpečujú motoneuróny s rôznou rýchlosťou. Ak to viete, môžete presne nastaviť frekvenciu na rozvoj pomalých alebo rýchlych vlákien.

Nízke frekvencie zlepšujú vytrvalosť, stredné frekvencie zlepšujú vytrvalosť a vysoké frekvencie zlepšujú výbušnosť a svalovú hmotu. Rovnako máte k dispozícii správny frekvenčný rozsah na zlepšenie prekrvenia svalov alebo zníženie svalovej stuhnutosti atď.

 • 1 – 50 Hz – kapilarizácia, zlepšenie krvného obehu, uvoľnenie svalovej stuhnutosti (relaxácia), zlepšenie vytrvalostnej sily, stimulácia tvorby kolagénu (kozmetické ošetrenie)
 • 50 – 70 Hz – vytrvalostná sila
 • 80 – 100 Hz – zvýšenie sily, maximálna sila
 • 100 – 120 Hz – rýchlosť, výbušnosť, hypertrofia (nárast hmotnosti)

Nízke frekvencie vytvárajú vo svaloch zreteľné “zášklby”, zatiaľ čo pri vysokých frekvenciách sa tieto zášklby “spoja” do jednej silnej kontrakcie (niečo podobné ako pri svalových kŕčoch).

Z toho môže byť napríklad zrejmé, že ak sa vaše svaly kŕčovito stiahnu, nepoužívate vysokú frekvenciu (pretože tá ešte viac zvýši schopnosť kŕčov), ale nízku frekvenciu, ktorá bude mať uvoľňujúci účinok.

Trvanie impulzu

Mernou jednotkou pre trvanie impulzu je mikrosekunda (milióntina sekundy). V terminológii stimulácie sa trvanie impulzu často označuje ako amplitúda, hoci technicky sa amplitúda vzťahuje na výšku vlny a v tomto kontexte sa označuje ako časový rozsah.

Pri intenzite ozónového prúdu platí, že čím dlhšie trvá impulz, tým viac svalových vlákien sa stiahne.

Každý sval má optimálne trvanie impulzu. Horné končatiny potrebujú 150-250 ms, dolné končatiny 350-450 ms a trup 250-350 ms.

Čím viac vlákien vo svale, tým dlhšie trvanie impulzu je potrebné na úplnú kontrakciu. Ak je amplitúda príliš krátka, stiahne sa len malý počet svalových vlákien alebo len pri vysokej intenzite prúdu, čo je bolestivé.

Správny pomer intenzity a trvania impulzu (amplitúdy) pomáha dosiahnuť optimálnu kontrakciu a zároveň bezbolestnosť.

Intenzita

Intenzita impulzu je vlastne aktuálna intenzita impulzu. Väčšina zariadení umožňuje nastaviť hodnotu od 1 do 120 mA.

Kontrakciu môžete vyvolať len krátkym vysoko intenzívnym impulzom. Vyššia intenzita spôsobí, že sa stiahne viac svalových vlákien, ale zároveň môže vysoký prúd spôsobiť silnú bolesť.

Kvalitné stimulátory využívajú správnu kombináciu intenzity prúdu a dĺžky trvania impulzu, aby sa pri nižšej intenzite prúdu stiahlo čo najviac vlákien.

Intenzita potrebná na stimuláciu sa líši od jednotlivca k jednotlivcovi a od liečby k liečbe. Závisí to aj od polohy elektród, hrúbky tukového tkaniva, potenia, ochlpenia na ošetrovanom povrchu a ďalších charakteristík.

Rovnaká intenzita prúdu môže v jednotlivých dňoch vyvolávať rôzne pocity. Aj v rámci jednej liečby by sa mala intenzita neustále kontrolovať, aby sa udržala rovnaká úroveň kontrakcie.

Počas zahrievacích, vytrvalostných, kapilárnych alebo regeneračných (zvyčajne nízkofrekvenčných) procedúr neprekračujte prah bolesti! Vhodné sú stredné, dobre znášané, viditeľné impulzy vyvolávajúce zášklby.

Naopak, pri rozvoji sily, svalovej hmoty a výbušnosti sa oplatí neustále prispôsobovať intenzitu impulzu prahu bolesti. Tým sa dosiahnu oveľa efektívnejšie a rýchlejšie výsledky.

Ak sa chcete dozvedieť, ako používať svalové stimulátory, nájdite môj článok tu.

Umiestnenie elektród

Presnosť polohovania

Umiestnenie elektród je nevyhnutné na účinnú stimuláciu svalov. Keď prvýkrát vyskúšate svalový stimulátor, môžete sa cítiť bezradne. Ale nebojte sa, napriek úplnej nepresnosti liečba stále funguje! Avšak pochopenie niekoľkých základných princípov umiestnenia bude dôležitou pomôckou pri správnom používaní stimulácie. Ak je však vaším cieľom dokonalosť, kúpte si ceruzku s motorickým hrotom. To vám pomôže zmapovať presný bod, kde sa stretáva svalovo-motorický nerv. Keď to viete, nič vám nebráni v tom, aby ste získali dokonalú liečbu.

Kam umiestniť elektródy na sval

Umiestnite jednu z elektród na tú časť svalu, ktorá je najviac vypuklá. Nazýva sa aj aktívna elektróda, pretože sa spája s motorickým bodom, v ktorom motorický nerv vstupuje do svalu.

Umiestnite “neaktívnu” elektródu na koniec svalu. Obe elektródy by mali zostať na mäsitej časti svalu! V mieste, kde sval pokračuje do šľachy, sa nenachádzajú žiadne nervové zakončenia. Napnite sval, ktorý chcete ošetriť, a precíťte ho celý. Určite, ako ďaleko je “mäkká” a kde prechádza do šľachy. Elektródy umiestnite len na sval.

Kvalitné zariadenia sa dodávajú so schémami zobrazujúcimi umiestnenie elektród. Ak “skopírujete” nižšie uvedené, nemali by ste mať veľké problémy. Nebojte sa však experimentovať! Pohybujte jednou elektródou doľava a doprava, hore a dole o niekoľko mm a pozorujte účinok. Čoskoro zistíte, ktorý bod je najúčinnejší.

Umiestnenie elektród na dolnej časti ramena pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród svalu predlaktia pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród tricepsového svalu pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród do ramenného svalu pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród trapézového svalu pre svalový stimulátor
Umiestnenie elektród trapézového svalu pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród hrudného svalu pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród hrudného svalu pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor dolnej časti chrbta Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor
Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor
Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor
Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor lýtkového svalu Umiestnenie elektród pre svalový stimulátor lýtkového svalu

Pomyselná čiara spájajúca dvojicu elektród by mala sledovať smer svalových vlákien. Ten je zvyčajne rovnobežný so smerom ťahu svalu. Ak umiestnite elektródy krížom namiesto tohto spôsobu, sval sa bude šklbať a môžete cítiť kŕčovitú bolesť. Je to preto, že prúd vychádzajúci z elektród vytvára na svale uzavretý okruh a zasahuje niekoľko nervov naraz.

Nájdite ich v smere svalových vlákien. Správne uzavretie obvodu znižuje odpor, na ktorý naráža elektrický prúd. Je to dôležité na udržanie silnej kontrakcie a zlepšuje to aj váš pocit pohodlia.

Intenzita stimulátorov

Profesionálni používatelia svalových stimulátorov zvyčajne zvyšujú prúd až na hranicu tolerancie, hlboko pod svoj prah bolesti. Napätie prechádzajúce cez kožu vyvoláva bolesť.

Najprv spustite zahrievací program, pretože potom môžete cvičiť s vyšším prúdom (väčšou intenzitou). Zahriatie stimuluje prietok krvi do svalov a viac krvi (tekutín) znižuje odpor. Pri nižšom odpore stačí na dosiahnutie účinku nižší prúd. Ak je napätie nízke, nebudete cítiť takmer žiadnu “bolesť”. Zjednodušene povedané, zahriatie vám umožní vydržať vyššiu intenzitu vďaka zníženému odporu tkanív, čím sa zvyšuje účinnosť svalovej stimulácie.

Svalové stimulátory

Pomocou niektorých z týchto zariadení môžete dosiahnuť nasledovné:

Elite SII – Pre amatérskych športovcov

 • 2-kanálové (4 elektródy) elektroterapeutické zariadenieElite SII TENS/EMS 2-kanálový prístroj
 • Pre amatérskych športovcov
 • Vývoj svalov a liečba zranení

Premium 400 – Pre profesionálov

 • Pre profesionálnych športovcov, masérov a trénerovPremium 400 TENS/EMS/MCR /4 kanály
 • max. 4 kanály (8 elektród)
 • Rozsiahle športové a fitnes programy
 • Niektoré špecializované programy pre konkrétne športy (beh, futbal, cyklistika atď.)

Okrem prístrojov na stimuláciu svalov, ktoré zabezpečujú väčšinu regeneračných a silových aspektov liečby, sú na trhu aj prístroje určené pre konkrétne športy (futbal, beh, triatlon):

Cycling Pro – Programy optimalizované pre cyklistov

 • Špičkové zariadenieGlobus cycling pro so špecifickými možnosťami liečby Piriformis
 • 46 programov optimalizovaných pre cyklistov
 • max. 4 kanály (8 elektród)
 • Špecializované programy pokrývajú regeneráciu, rozcvičenie, silu a všetky ostatné aspekty

You may also be interested

Leave a Comment

* By filling out the data sheet, I agree that the website will store and manage my name and e-mail data provided here.